Thẻ: Báo giá thi công phào chỉ thạch cao

Báo giá thi công phào chỉ thạch cao

Báo giá thi công phào chỉ thạch cao   TRẦN THẠCH CAO LOẠI TRẦN VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) ĐƠN GIÁ (Từ 30 -50 m2) ĐƠN GIÁ (Từ 50 – 100 m2) ĐƠN GIÁ (trên100 m2) Trần thạch cao giất cấp từ 2-3 lớp cấp. Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái Thỏa…

Xem thêm